Molekulární biologie v Budějovicích 2016

V týdnu od 20. do 24. června proběhl na Přírodovědecké fakultě JU další úspěšný ročník Molbibu – akce pro středoškolské studenty z celé České a Slovenské republiky, v rámci které mají možnost vyzkoušet si v laboratoři práci molekulárního biologa.

Dětská skupina Motýl

Přírodovědecká fakulta přijímá žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny Motýl, která vznikla ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR.

Otevření dendrologické zahrady

Srdečně Vás zveme na otevření dendrologické zahrady, která vznikla v areálu PřF JU a Biologického centra AV ČR. Přijďte se podívat 25. června 2016.

Naše objevy

Nepřehlédněte novou rubriku, ve které budeme pravidelně představovat aktuální výzkumy a objevy našich vědců.

Krajina euroregionů 2016 v Dolomitech

Pojeďte s námi 2. – 9. 9. na terénní kurz do italských Dolomitů. Poznáte krásu velehor i vlivy které je formují.

Členové katedry botaniky se podíleli na vývoji metody pro posuzování pestrosti biodiverzity

Jan Lepš z katedry botaniky PřF je spolu s Carlosem P. Carmonou a Francescem de Bello členem mezinárodního týmu vědců, kterým se podařilo vyvinout metodu, jež umožní přesně posuzovat a vyhodnocovat data týkající se pestrosti biodiverzity.

Oddělení jazyků PřF JU

Oddělení jazyků Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity zajišťuje výuku jazyků pro studenty Přírodovědecké fakulty, ale vítáni jsou i studenti z jiných fakult. Základním vyučovaným jazykem je angličtina, nabízíme však také výuku dalších jazyků.

Zahraniční výzkumy a centra

Zájemcům o vědeckou práci umožňuje PřF již během studia pracovat ve vědeckých týmech, kde se mohou zapojit i do mezinárodních výzkumných projektů a nezřídka zde slaví své první badatelské úspěchy.

Stipendia na Přírodovědecké fakultě

Přehled stipendií, která je možné získat na PřF JU.


O fakultě

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů.