Studuj Mechatroniku - moderní technický obor

Přírodovědecká fakulta JU nabízí unikátní možnost technického vzdělání v našem regionu, čtyřletý bakalářský obor Mechatronika, který je otevírán v prezenční i kombinované formě studia. Přihlášky je možné podávat do 31. 5. 2017. Na realizaci studia se podílejí PřF JU, Fakulta strojní ČVUT a společnost Robert Bosch v Českých Budějovicích.

Naše objevy

Nepřehlédněte rubriku, ve které dvakrát týdně představujeme aktuální výzkumy a objevy našich vědců.

Patříme mezi deset nejlépe hodnocených fakult v ČR

Podle žebříčku Střediska vzdělávací politiky patří naše fakulta mezi deset nejlépe hodnocených fakult českých veřejných vysokých škol.

Molekulární biologie v Budějovicích 2017

V třetím červnovém týdnu proběhne další ročník MOLBIBu, akce určené pro středoškoláky, kteří si chtějí vyzkoušet laboratorní metody používané v molekulární biologii.

Letní tábor s Přírodovědou 2017

Vyhlašujeme pátý ročník Letního tábora s Přírodovědou. Na čtyři předešlé expedice navážeme tentokrát výpravou až do samotného středu Země. Vydejte se s námi na expedici Tal-pa.

Jarní botanické exkurze

Katedra botaniky společně s jihočeskou pobočkou České botanické společnosti pořádá další ročník oblíbených jarních botanických exkurzí, v rámci kterých se můžete vypravit do zajímavých lokalit v okolí Českých Budějovic.

Týden se současnou biologií 2017

Zveme Vás na další ročník oblíbené akce pro středoškolské studenty, tentokrát v termínu od 4. do 8. září 2017.

Nevšední příměstské tábory Vědecké léto opět na PřF

Naše partnerská organizace Věda nás baví pořádá v létě několik turnusů příměstských táborů s názvem Vědecké léto, letos na téma Od pravěku k robověku.

Stipendia na Přírodovědecké fakultě

Přehled stipendií, která je možné získat na PřF JU.

Oddělení jazyků PřF JU

Oddělení jazyků Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity zajišťuje výuku jazyků pro studenty Přírodovědecké fakulty, ale vítáni jsou i studenti z jiných fakult. Základním vyučovaným jazykem je angličtina, nabízíme však také výuku dalších jazyků.

Dětská skupina Motýl

Přírodovědecká fakulta přijímá žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny Motýl, která vznikla ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR.


O fakultě

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů.