Menu

Příměstský tábor s Přírodovědou

V roce 2016 jsme pořádali již třetí ročník příměstského letního tábora určeného pro žáky prvního stupně ZŠ, kteří mají zájem o přírodní vědy. Další ročník tábora se uskuteční v druhé polovině srpna 2017.


Reportáž z Příměstského tábora s Přírodovědou 2016

V pondělí se děti hned po krátkém seznamovacím úvodu vypravily na botanickou exkurzi na Vrbenské rybníky, v rámci které si také vyzkoušely, jak se odebírají algologické vzorky. Po návratu potom ulovené vzorky zkoumaly pod mikroskopem. Hned první den tábora pro ně byl připraven rovněž večerní program, v rámci kterého se učily klást pasti na myši. V úterý dopoledne se potom účastníci přesvědčili, zda byli v kladení pastí úspěšní a zda přes noc v jejich pastech nějaké myši uvízly. V úterý odpoledne se blíže seznámili s fakultním hroznýšem Boženkou a vzápětí se základy genetiky.

    

Středeční den patřil především laboratorním úlohám, dopoledne se jednotlivé týmy prostřednictvím jednoduchých pokusů seznámily s fyziologií člověka a s indikátory, odpoledne pak plnily jednoduché i složitější fyzikální úlohy, naučily se sestavit jednoduchý obvod, vytvořit baterii z brambor nebo vyrobit dalekohled. Ve čtvrtek a v pátek potom děti vyrazily do terénu, kde se věnovaly ornitologii a entomologii. Získané entomologické vzorky v pátek odpoledne ještě podrobně prozkoumaly pod lupou a mikroskopem. Na závěr byla ještě vyhlášena celotáborová soutěž, kterou tentokrát vyhrál tým s názvem Líný žáby.   

         

Více fotografií z tábora najdete na facebooku.

V případě dotazů k této akci kontaktujte RNDr. Marii Hanzalovou (mhanzalova@prf.jcu.cz).