Menu

Přijímací zkouška do magisterského studia

Požadavky na přijímací zkoušky do magisterského studia


Zkouška prověřuje schopnost studenta porozumět anglicky psanému formálnímu textu (novinový článek) a na jeho základě napsat text v rozsahu 150 - 180 slov.
Doba trvání zkoušky je 60 minut.
Zkouška se hodnotí dle následujících kritérií:

  • splnění úkolu,
  • větná struktura,
  • slovní zásoba,
  • spelling a interpunkce,
  • rozsah.

Minimální požadovaná úroveň je B1 v integrovaných dovednostech čtení a psaní textu dle CEFR.

Zkouška je hodnocena na bodové stupnici od 0 do 25 bodů. Ke složení zkoušky je třeba minimálně 15 bodů.
Výsledek zkoušky je „vyhověl(a)", „nevyhověl(a)".