Menu

Přijímací zkouška pro obory Biological Chemistry a Bioinformatics


Zkouška má za cíl posoudit schopnost studenta studovat v anglickém jazyce.

Zkouška se skládá ze tří částí:

  • porozumění krátké přednášce v angličtině
  • vlastní krátký písemný projev na zadané téma
  • práce s textem - porozumění psanému textu a schopnost uchazeče ústně obsah textu prezentovat

Zkouška vychází z obecně studijních témat, není zaměřena ani na jeden z oborů (Biologická chemie, Bioinformatika)

Zkouška se hodnotí stupni podle zisku bodů 1 - 6.
Stupně se ziskem bodů 1 a 2 znamenají "neprospěl(a)", stupně se ziskem bodů 3 - 6 znamenají "prospěl(a)"

Nejnižší akceptovaná jazyková úroveň uchazečů je B2.

Uchazeči, kteří mají mezinárodní certifikát na úrovni B2 nebo vyšší nemusí přijímací zkoušku skládat. Stačí předložit ověřenou kopii certifikátu se žádostí o přijetí.

Termíny:

červen 2018, bude upřesněno