Menu

Měřicí a výpočetní technika

Informace pro studenty oboru Měřicí a výpočetní technika, denní i kombinované formy studia. Zde naleznete aktuální informace o výuce.


 


Bloková výuka a rozvrhové změny studijních oborů:

  • Měřicí a výpočetní technika, prezenční studium (MVT PS)...všechny ročníky

  • Měřicí a výpočetní technika, kombinované studium (MVT KS)...všechny ročníky

  • Mechatronika, kombinované studium (MECH KS)...I. ročník

Aktuality

  Výuka běží dle rozvrhu. 


V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

  Výuka běží každou středu dle rozvrhu.

  Jako studenti kombinované formy studia jste zproštěni povinosti zúčastnit se během září s ostatními prváky rozřazovacích testů, apod. Vaše kurzy jsou plánovány odděleně. Tedy jsou pro vás závazné informace uvedené v této tabulce a ve STAGu.

Kód

Typ výuky

Termín výuky

UFY/FYZ1K Fyzika I. pro KS, Straňák Normální dle rozvrhu kurzu
FBI/7 Informační zdroje v přírodních vědách, Vorlová Bloková výuka již proběhla
UMB/010K Matematika pro KS, Eisner Normální dle rozvrhu kurzu
UMB/550K Repetitorium matematiky pro KS, Eisner Bloková výuka již proběhla
UFY/SW1K SolidWorks 1. pro KS, Jakeš Bloková výuka již proběhla
FBI/3 Úvod do studia a života na VŠ, Klementová Individuální Informace byly podány při zápisu:
Studenti si nastudují materiál "Úvod do studia na VŠ", který naleznou na stánkách Přírodovědecké fakulty. Z tohoto materiálu udělají výpisky v rozsahu 1-2 strany A4. Na jejich základě bude zapsán zápočet.

Výpisky odevzdejte spolu s indexem paní sekretářce Magdaleně Kučerové (II. patro, budova C). Tamtéž si vyzvednete index se zapsaným zápočtem od paní doc. Klementové.

Pozn.: termín výpisky značí "vlastní rukou", nikoliv na počítači.
UFY/VTFK Výpočetní technika pro fyziky pro KS, Šebelík Bloková výuka již proběhla
UFY/ZFMK Základy fyzikálních měření pro KS, Straňák Bloková termín studenti konzultujtí přímo s vyučujícím
UFY/ZPCK Základy programování v jazyce C pro KS, Kočer Normální dle rozvrhu

 


Přehled blokové výuky

  Jako studenti kombinované formy studia jste zproštěni povinosti zúčastnit se během září s ostatními prváky rozřazovacích testů, apod. Vaše kurzy jsou plánovány odděleně. Tedy jsou pro vás závazné informace uvedené v této tabulce a ve STAGu.

Kód

Typ výuky

Termín výuky

UFY/FYZ1K Fyzika I. pro KS, Straňák termín studenti konzultujtí přímo s vyučujícím
FBI/7 Informační zdroje v přírodních vědách, Vorlová Bloková výuka již proběhla
UMB/010K Matematika pro KS, Eisner dle rozvrhu
UMB/550K Repetitorium matematiky pro KS, Eisner Bloková dle rozvrhu
UFY/SW1K SolidWorks 1. pro KS, Jakeš Bloková zbylé bloky výuky:
17.1.2018 a 24.1.2018 od 16-20 hod.
učebna Pč.4, Branišovská ul.

FBI/3 Úvod do studia a života na VŠ, Klementová Individuální Informace byly podány při zápisu:
Studenti si nastudují materiál "Úvod do studia na VŠ", který naleznou na stánkách Přírodovědecké fakulty. Z tohoto materiálu udělají výpisky v rozsahu 1-2 strany A4. Na jejich základě bude zapsán zápočet.


Výpisky odevzdejte spolu s indexem paní sekretářce Magdaleně Kučerové (II. patro, budova C). Tamtéž si vyzvednete index se zapsaným zápočtem od paní doc. Klementové.

Pozn.: termín výpisky značí "vlastní rukou", nikoliv na počítači.
UFY/VTFK Výpočetní technika pro fyziky pro KS, Šebelík Bloková výuka již proběhla
UFY/ZFMK Základy fyzikálních měření pro KS, Straňák Bloková termín studenti konzultujtí přímo s vyučujícím
UFY/ZPCK Základy programování v jazyce C pro KS, Kočer dle rozvrhu

 


Výuka běží dle rozvrhu. 

 

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

Výuka běží každé úterý dle rozvrhu

Kód

Typ výuky

Termín výuky

UAI/682 Architektura počítačů II., Bakala Normální dle rozvrhu
KFY/ELND1 Elektronika I., Adámek Bloková výuka proběhla
UFY/ETEK Elektrotechnika pro KS, Ptáček Bloková výuka proběhla
UFY/FYZ3K Fyzika III. pro KS, Polívka Bloková výuka již proběhla
UFY/FPR2K Fyzikální praktikum II. pro KS, Adamec Bloková výuka již proběhla
UFY/SVEK Statistické vyhodnoc. exper. dat pro KS, Čada Bloková výuka již proběhla

Volitelné a povinně volitelné kurzy

Kód

Typ výuky

Termín výuky

UKFY/MPTD Mikroprocesorová technika pro KS, Šerý Bloková výuka proběhla
 

Výuka běží dle rozvrhu.

Formulář pro uznání UFY/PRX Praxe naleznete zde.

Podmínkou udělení zápočtu z předmětu UFY/PRX Praxe je absolvování brigády/práce v oblasti v předepsaném rozsahu 4 týdnů, který je příbuzný náplni vámi studovaného oboru (elektro, měření, IT, atd.). Tento zápočet se zapisuje jak do STAGu tak do indexu.

Zápočet z předmětu Bakalářské diplomové praxe (UFY/891) Vám zapisuje vedoucí vaší dipl. práce pouze do indexu. Jeho splnění pak kontroluje studijní oddělení.V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

Formulář pro uznání UFY/PRXK Praxe naleznete zde.

Podmínkou udělení zápočtu z předmětu UFY/PRXK Praxe je absolvování brigády/práce v oblasti v předepsaném rozsahu 4 týdnů, který je příbuzný náplni vámi studovaného oboru (elektro, měření, IT, atd.). Tento zápočet se zapisuje jak do STAGu tak do indexu.

Zápočet z předmětu Bakalářské diplomové praxe (UFY/891) Vám zapisuje vedoucí vaší dipl. práce pouze do indexu. Jeho splnění pak kontroluje studijní oddělení.


Výuka běží každou středu

Kód

Typ výuky

Termín výuky

KFY/AUTD1 Automatizace a řízení I., Šerý Normální dle rozvrhu
FBI/890 Bakal. diplomová praxe I., školitel Individuální  
UFY/FPR4K Fyzikální praktikum IV. pro KS, Fuciman Bloková výuka proběhla
UFY/PREK Praktikum z elektroniky pro KS, Ptáček Bloková výuka již proběhla
KFY/PMPD Principy a systémy měřících přístrojů, Adámek Normální dle rozvrhu
UFY/UZEK Užitá elektronika pro KS, Hubička Bloková výuka proběhla
OJZ/960 Záv. zk. z cizího jazyka Individuální  

 


Výchozím zdrojem informací o rozvrhu je STAG.