Menu

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem


Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem platný od 12. 5. 2017

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem platný od 15. 12. 2014 do 11. 5. 2017 (kritéria pro řízení zahájená v tomto období)

Opatření děkana D38 - O stanovení výše poplatků za habilitační a profesorské jmenovací řízení

Přehled habilitačních řízení na PřF JU od roku 2013
Přehled řízení ke jmenování profesorem na PřF JU od roku 2013
Přehled všech řízení - MŠMT

Obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem akreditované na PřF JU

Habilitační řízení

Název oboru akreditován do
Biofyzika 31. 10. 2021
Botanika 1. 11. 2019
Ekologie 1. 11. 2019
Fyziologie živočichů 1. 11. 2019
Hydrobiologie 1. 11. 2019
Zoologie 1. 11. 2019
Parazitologie 1. 11. 2019
Molekulární a buněčná biologie a genetika   1. 11. 2019

Řízení ke jmenování profesorem

Název oboru akreditován do
Biofyzika 31. 10. 2021
Botanika 1. 11. 2019
Ekologie 1. 11. 2019
Hydrobiologie 1. 11. 2019
Zoologie 1. 11. 2019
Parazitologie 1. 11. 2019
Molekulární a buněčná biologie a genetika 1. 11. 2019