MOLBIB

Molekulární biologie je moderní a rychle se rozvíjející disciplína. Studenti, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku metodám, které se v jejím rámci používají, mají šanci na této týdenní akci s názvem Molekulární biologie v Budějovicích (zkráceně MOLBIB).


Metody molekulární biologie jsou mocným nástrojem, který nám umožňuje zkoumat živý svět na úrovni molekul DNA, RNA nebo proteinů. Cílem této týdenní akce je umožnit středoškolským studentům vyzkoušet si vlastníma rukama některé metody, které jsou běžně používané ve vědeckých nebo diagnostických laboratořích a se kterými se studenti ve škole nemají příležitost setkat kvůli jejich finanční a časové náročnosti. Akci vyhlašujeme jednou ročně (zpravidla v březnu nebo v dubnu), studenti jsou vybíráni na základě motivačního dopisu. Vyhlášení dalšího termínu sledujte v sekci Aktuality.

V uplynulých ročnících si vždy patnáct studentů vyzkoušelo metody, které se pro svojí časovou (i finanční) náročnost obvykle předvádějí až ve specializovaných kurzech pro studenty molekulární biologie na vysokých školách. Pomocí fluorescenční in situ hybridizace s malovací sondou jsme na chromosomálních preparátech z obaleče jablečného hledali (a našli) pohlavní chromosom W, ze zástupců různých hmyzích řádů jsme vyizolovali DNA a pak metodou dot blot hybridizace zjišťovali, jakou sekvenci mají konce jejich chromosomů čili telomery, a nakonec si všichni z vlastní mitochondriální DNA, izolované z vlasových kořínků, namnožené metodou PCR a osekvenované, zjistili, k jakému mitochondriálnímu haplotypu patří, neboli která z dcer Eviných byla jejich praprapra...babičkou.

              

V případě dotazů k této akci kontaktujte Isabelu Okřinovou (okrini00@prf.jcu.cz).