Přírodovědný kroužek

Od začátku roku 2017 probíhá na Přírodovědecké fakultě kroužek pro děti od 8 do 12 let.


Program kroužku je zaměřen na různé oblasti přírodních věd a probíhá buď na fakultě v laboratoři nebo v posluchárně, v případě příznivého počasí děti vyrážejí také do terénu a věnují se ornitologii nebo botanice. O odborný program se starají studenti a zaměstnanci fakulty, lektorsky kroužek zabezpečuje Mgr. Klára Dragová, která má s vedením přírodovědně zaměřených kroužků několikaleté zkušenosti. 

Kroužek probíhá každé pondělí od 15:30 do 17:00, cena za pololetí je 1200 Kč. 

Ideálním doplněním kroužku je Příměstský tábor s Přírodovědou, který probíhá na fakultě vždy v druhé polovině srpna. 

Přihlašování: 

Místo na kroužku pro své děti si můžete rezervovat u Isabely Okřinové (okrini00@prf.jcu.cz). Do emailu, prosím, uvádějte jméno a příjmení dítěte, jeho věk a školu a třídu, kterou navštěvuje. Případné dotazy směřujte také na výše uvedený email.