Týden se současnou biologií

Jedná se o týdenní akci pro středoškolské studenty z ČR a SR.


Od pondělí do pátku si studenti během praktických úloh vyzkouší práci v terénu, v laboratoři i na počítači. Program úloh je doplněn o přednášky, promítání filmů či hry. Takovým malým bonusem k celé akci je komentovaná prohlídka vybrané zoologické zahrady, které se účastní studenti i organizátoři Týdne. Celý pobyt na Týdnu hradí studentů PřF JU.

Reportáž z Týdne se současnou biologií 2019

V týdnu od 2. do 6. září 2019 přivítala Přírodovědecká fakulta JU 15 středoškolských studentů z celé České republiky na oblíbené akci Týden se současnou biologií, v rámci které byl pro ně připraven zajímavý program jak v terénu, tak v posluchárnách a laboratořích fakulty.

V pondělí v devět hodin bylo po krátkém organizačním úvodu jako první na programu cvičení Jitky Neuwirthové Transpirace u rostlin: funkce a regulace. 

Po obědě v univerzitní menze se účastníci přesunuli do budovy A na přednášku a cvičení věnující se životě v Arktidě. V teoretické části si vyslechli přednášku, která je seznámila se základními pojmy a dozvěděli se i mnohé o formách života v této oblasti. Přednášku a cvičení vedly Marie Šabacká a Alex Bernardová z Centra Polární Ekologie.

     

Celý den byl zakončen společným posezením ve studentském klubu Kampa, kde si studenti mohli vzájemně sdělit první dojmy, a také si trochu zasoutěžit v šedesáti - otázkovém kvízu.

Přestože úterní počasí nebylo zcela ideální pro práci v terénu, vydala se skupina na exkurzi Co řeknou sinice a řasy o kvalitě vody, k Vrbenským rybníkům, kde společně s Josefem Juráňěm odebírali vzorky řas. Odpoledne pak nalovené exempláře v laboratoři zkoumali pod mikroskopem a určovali, o jaké druhy se jedná.

           

Do konce tohoto dne si účastníci vyslechli ještě dvě zajímavé přednášky. První zaměřenou na rypošovité a jejich fyziologii, kde Nela Mladěnková studenty obeznámila nejen s fakty o životě rypošů, ale také jim ukázala všechny druhy, které zde v rypošáriu vědci chovají. Druhá přednáška byla zaměřená na ornitologii, konkrétně na soukromý život ptáků, kterou v podvečerních hodinách vedl Petr Veselý.

   

Ve středu se obloha již projasnila a naši výpravu čekala komentovaná prohlídka Zoo Ohrada v nedaleké Hluboké nad Vltavou, která byla zaměřena primárně na zvířata žijící v palearktické zoogeografické oblasti, zejména v její evropské části a v České republice.

Po celodenním výletu mimo areál fakulty se pak studenti přenesli ještě dále a to s přednáškou Kateřiny Půžejové, která se věnovala Papue Nové Guiney a Austrálii.

         

Následující den strávili účastníci pro změnu v laboratoři a vyzkoušeli si určování pohlaví pomocí PCR reakce. Izolovali si vlastní buňky bukální sliznice, které následně podrobily reakci a její produkty separovali na agarózovém gelu. Odpoledne pak s Danielem Vaňkem diskutovali na téma Jak pochopit Šumavu a Aleš Lisner je uvedl společně s Annou Müllerovou do tajů botaniky. A aby toho nebylo málo, po večeři studenti ještě společně s Janem Zrzavým  rozebrali pohled evoluční biologie na problémy současného lidstva.

Týden zakončilo cvičení Marie Drábkové a Evy Myškové Zombie apokalypsa: bioinformatika a epidemiologie. 

            

V případě dotazů k této akci kontaktujte Isabelu Okřinovou (okrini00@prf.jcu.cz).