Dvanáct mýtů o Šumavě

11.09.2019

Kampaň Jihočeského kraje proti NP Šumava se opírá o nepodložená tvrzení a nerespektuje výsledky vědeckých výzkumů


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

V Českých Budějovicích 9. 8. 2019

Kampaň Jihočeského kraje vedená proti Národnímu parku Šumava se opírá o nepodložená tvrzení a nerespektuje výsledky vědeckých výzkumů. Tyto výsledky ukazují zvyšující se rozrůzněnost mozaikovitých porostů, které se vyvíjejí v bezzásahových zónách NP Šumava.

Vědecké týmy BC AV ČR a PřF JU se dlouhodobě věnují výzkumu vývoje ekosystémů, porostů a biodiverzity v NP Šumava. Výsledky našeho výzkumu jednoznačně ukazují, že porosty se na Šumavě obnovují, biodiverzita zvyšuje a krajina nevysychá více než v ostatních částech České republiky. Naopak stupeň sucha je zde v celé republice nejnižší. Šumava a její příroda se obnovuje a jediné, co od člověka potřebuje, je trpělivost, citlivý přístup založený na odborných poznatcích a zamezení šíření poplašných zpráv, které se nezakládají na pravdě.

 

Za PřF JU děkanka PřF JU prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.

Za BC AV ČR ředitel prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Hon. D.Sc., dr.h.c.

 

Kontakty pro více informací:

Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.

dekan-fpr@prf.jcu.cz

+420 387 776 200

 

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Hon. D.Sc., dr.h.c.

Mail: bc@bc.czs.cz

+420 778 468 552

Obrazová příloha: 

Fotografie z téže výzkumné plochy zachycené v roce 2011 a 2017 ukazují růst přirozeného zmlazení v bezzásahového území v povodí Plešného jezera.

 

Dvanáct mýtů o Šumavě

Vyjádření Biologického centra  AV ČR

Obnovující se Šumava (více fotografií)