Pro zaměstnance


 • Bežný účetní doklad (xlsxpdf)
 • Cestovní příkazy
 • Dohoda o provedení práce  pro občany ČR (docx, pdf)
 • DPP – překlad pro cizince (docxpdf)
 • Čestné prohlášení k DPP pro cizince (docx, pdf)
 • Dohoda o pracovní činnosti (docx, pdf)
 • Dovolenka (docx, pdf)
 • Vacation slip (docx, pdf)
 • Likvidační list (docpdf)
 • Návrh a příkaz k výplatě odměny (xls)
 • Návrh na vyřazení majetku PřF (xls)
 • Návrh školitele (docx)
 • Plán studia v doktorském studijním programu ( doc , pdf )
 • Pracovní výkaz ( pdf , doc )
 • Požadavkový list na objednávku ( xls , pdf )
 • Požadavkový list na objednávku s rozpisem položek ( xlspdf )
 • Příkaz k převodu peněz na účet ( pdf )
 • Rozhodnutí o udělení mimořádného stipendia (docpdf)
 • Rozhodnutí o udělení prémiového stipendia (docpdf)
 • Rozhodnuti o udělení stipendia na podporu studia v zahraničí(docpdf)
 • Sylabus kurzu (cz) (docpdf)
 • Sylabus kurzu (en) (docpdf)
 • Vyúčtování nákupu za hotové (docx, pdf)
 • VZOR pozvánky na akce dle grafického manuálu (doc)
 • VZOR pozvánky na přednášky dle grafického manuálu (doc)
 • Zadávací protokol bakalářské práce (docx , pdf
 • Zadávací protokol magisterské práce (docx , pdf)
 • Záloha (docx, pdf)
 • Žádanka o přepravu (xls, pdf)
 • Žádost o převod majetku (docpdf)
 • Žádost u udělení indispozičního volna ( docpdf)
 • Žádost o vystavení pohledávky (docpdf)
 • Žádost o navýšení stipendia v doktorském stupni studia (docxpdf)
 • Žádost o poskytnutí pracovního volna (doc, pdf)