D56


Opatření děkana č. D 56
o Studentském hodnocení předmětů PřF JU
ve znění zedne 14. 3. 2019

Studentské hodnocení předmětů PřF JU (SHP) je povinné pro všechny studenty bakalářských, magisterských a prezenčních doktorských programů Přírodovědecké fakulty.
Provedené hodnocení kurzů zapsaných studentem v jednotlivých semestrech je podmínkou pro zápis do dalšího semestru. Student je povinen provést hodnocení minimálně 24 hodin před termínem zápisu do dalšího semestru.

České Budějovice 14. března 2019

Prof. RNDr. František Vácha, PhDděkan PřF JU

PDF