GA JU team projects 2019-2021


In the period 2019-2021 the following projects will be solved and FS will not submit other team projects

The assignment of doctoral (in some cases also master students) to the research teams is solved dynamically throughout the project duration, according to the termination of the students' involvement and the admission of new students and their involvement in scientific activities. The aim is that every active full-time doctoral student in standard period should be involved in the activities of just one team project. Students wishing to participate contact their supervisor and the appropriate project principal investigator.
Detailed rules are available on the GA JU website.

Participation of a student in a team project is independent of his/her individual project GA JU.

The budgets of team projects are subject to annual cuts according to the total subsidy provided.
 

Project ID Principal investigator Project title
017/2019/P prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D. Charakterizace molekulárních struktur a procesů pomocí strukturních a biofyzikálních metod
022/2019/P RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D. Od jednotlivých buněk po společenstva – diverzita, systematika a ekologie rostlin, hub, sinic a řas
037/2019/P RNDr. Petr Nguyen, Ph.D. Genomické a proteomické přístupy v molekulární biologii a genetice
038/2019/P doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. Mechanismy určující druhovou a funkční diverzitu hmyzu v různě bohatých ekosystémech
039/2019/P RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D. Infekční biologie klíšťat a využití farmakologicky aktivních molekul z parazitů a sinic
048/2019/P doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. Biodiverzita obratlovců: od chování jedinců až po společenstva
116/2019/P doc. Ing. MgA. David Boukal,  Ph.D. Vodní a terestrické ekosystémy v antropocénu: co ovlivňuje biodiverzitu a ekologické procesy?
125/2019/P prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. Molekulární metody a evoluční perspektiva v biologickém výzkumu