Administration


address: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice, Czech Republic

phone: +420 387 776 201
fax: +420 387 776 226

e-mail: sekret-fpr@prf.jcu.cz

dean prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. dekan-fpr@prf.jcu.cz 387776200
vice-dean for bachelor and master studies RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D. gibon@prf.jcu.cz 387772276
vice-dean for teaching studies RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D jkalova@prf.jcu.cz 387772326
vice-dean for science and research doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. predota@prf.jcu.cz 387776258
vice-dean for development and foreign countries doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D. pjelinek@prf.jcu.cz 387776261
vice-dean for Iivestment prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. vacha@jcu.cz 387776224
vice-dean in charge of doctoral studies doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D. majka@prf.jcu.cz 387772386
vice-dean in charge of external affairs doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. hanys@prf.jcu.cz 387772252
treasurer Ing. Tereza Švojgrová tsvojgrova@prf.jcu.cz 387776202

Expand map