Týden vzdělávání včera odstartoval debatou o ochraně Šumavy

24.10.2019

V pondělí 21. 10. 2019 byla zahájena celorepubliková akce Týden vzdělávání dospělých, organizována ve spolupráci Jihočeské univerzity a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Všechny přednášky prvního dne pojilo aktuální a velmi diskutované téma rezonující ve společnosti: Je Šumava v ohrožení?


Na tuto otázku se pokusili odpovědět vědci  z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, kteří seznámili návštěvníky s probíhajícím výzkumem.  V akademické knihovně tak celý den probíhaly přednášky a semináře dotýkající se problematiky oblastí jako je obnova a management horských smrkových lesů, vliv rozpadu horských smrkových porostů na bilanci vody v povodí Plešného jezera, revitalizace rašelinišť nebo výzkum a současné problémy s udržováním šumavského bezlesí.

Závěrem proběhlo shrnutí těchto problémů prostřednictvím panelové diskuse pod názvem: Šumavu musíme chránit kvůli lesům, rašeliništím a bezlesí. A co je v ohrožení? Na tuto panelovou diskusi vědci z Přírodovědecké fakulty pozvali zástupce Národního parku Šumava a zástupce Jihočeského kraje. Jihočeský kraj ale nakonec pozvání bohužel nevyužil, diskuse proto proběhla pouze v užším kruhu mezi pracovníky Národního parku Šumava, vědci z Přírodovědecké fakulty a veřejností.

Příspěvky badatelů i následné diskuse ukázaly, že odumření stromového patra v horských lesích mělo pouze zanedbatelný vliv na odtok vody a dokonce pozitivní vliv na kvalitu půd v národním parku. „Revitalizace rašelinišť vede k rychlé obnově vodního režimu, ale na stabilizaci a obnovu původních podmínek budeme čekat desetiletí“ vysvětluje problematiku ředitel NP Šumava Mgr. Pavel Hubený. Velmi přínosná byla i diskuse o důležitosti bezlesí pro zachování druhové diverzity a účastníci debaty se shodli, že bezlesí je v NP Šumava ohroženo více než horské lesy. „Šumavské bezlesí je nenahraditelné a vyžaduje dodržování specifického managementu, který podporuje rozmanitost krajiny“ dodává k problematice prof. Hana Šantrůčková, děkanka Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.