Oddělení pro zahraniční vztahy


Referentka pro zahraniční vztahy Mgr. Barbora Okosy bokosy@prf.jcu.cz 387776212
Proděkan pro rozvoj a zahraničí doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D. pjelinek@prf.jcu.cz 387776261