Vedení PřF


Adresa: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Telefon: +420 387 776 201
Fax:  +420 387 776 226
E-mail: sekret-fpr@prf.jcu.cz

Děkanka prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. dekan-fpr@prf.jcu.cz 387776200
Studijní proděkan RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D. gibon@prf.jcu.cz 387772276
Proděkanka pro učitelské obory RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D jkalova@prf.jcu.cz 387772326
Proděkan pro vědu a výzkum doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. predota@prf.jcu.cz 387776258
Proděkan pro rozvoj a zahraničí doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D. pjelinek@prf.jcu.cz 387776261
Proděkan pro investice prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. vacha@jcu.cz 387776224
Proděkan pro doktorské studium doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D. majka@prf.jcu.cz 387772386
Proděkan pro vnější vztahy doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. hanys@prf.jcu.cz 387772252
Tajemnice fakulty Ing. Tereza Švojgrová tsvojgrova@prf.jcu.cz 387776202

 

Zvětšit mapu