Vedení PřF


Adresa: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Telefon: 387 776 201
Fax: 387 776 226
E-mail: sekret-fpr@prf.jcu.cz

Děkan prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. dekan-fpr@prf.jcu.cz 387776200
Studijní proděkan doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. sklement@jcu.cz 387776248
Proděkan pro vědu doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. predota@prf.jcu.cz 387776258
Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. vacatko@prf.jcu.cz 387776276
Proděkan pro doktorské studium doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D. majka@prf.jcu.cz 387772386
Proděkan pro učitelské obory doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. hanys@prf.jcu.cz 387772252
Tajemnice fakulty

Ing. Tereza Švojgrová

tsvojgrova@prf.jcu.cz 387776202

Zvětšit mapu