Jihočeská univerzita nově součástí ESN

16.10.2019

Mezinárodnímu studentskému klubu (International student club, ISC), fungujícímu na Jihočeské univerzitě od roku 2007, se povedlo začlenit do mezinárodní organizace Erasmus Student Network (ESN).


Stalo se tak 7. září 2019, kdy bylo jeho přijetí odsouhlaseno absolutní většinou zástupců sekcí ostatních českých univerzit. S novým jménem a vzhledem se tedy ESN USB Budweis stal 530. sekcí organizace a 19. sekcí v České republice.

ESN je studentská nezisková mezinárodní organizace, jejímž cílem je dobrovolná pomoc zahraničním studentům s praktickými problémy při jejich pobytu a studiu. Mimo jiné její snahou je zlepšení vzájemného mezikulturního porozumění, umožnění poznání české země, její kultury a historie, a to zejména prostřednictvím různorodých kulturních, vzdělávacích i sportovních akcí, pořádáním výletů a jiných projektů. Každoročně přijíždí na Jihočeskou univerzitu okolo 200 zahraničních studentů v rámci programu Erasmus+, kterým se členové spolku ve svém volném čase věnují. V současné době je ve spolku patnáct členů, kteří se starají o organizaci aktivit a chod spolku a dalších 55 studentů, kteří pomáhají zahraničním studentům s praktickými problémy při příjezdu a pobytu na JU.

Se začleněním do ESN přichází kromě čistě praktické změny názvu (pozn.: ESN USB Budweis – Erasmus Student Network University of South Bohemia České Budějovice) přichází i několik výhod, jako např. partnerství, finanční podpora projektů, možnost účasti na vzdělávacích a zážitkových akcích, sdílení know-how napříč univerzitami a další. Spolek i nadále pokračuje v organizaci kulturních večerů, vlajkového průvodu, sportovních aktivit, večerů deskových her, exkurzí, výletů po okolí i do zahraničí, a nově přibydou aktivity podporující větší zapojení Erasmus studentů do společnosti (jako např. projekt Erasmus in Schools).

Ovšem nejen zahraniční studenti mohou z činnosti spolku profitovat. Činností spolku vzniká otevřené mezinárodní prostředí, v němž je možné si procvičit nebo vylepšit své jazykové dovednosti, poznat zahraniční kulturu a spoustu zajímavých lidí.