Technologie budoucnosti v malých a středních firmách v Jihočeském kraji a Dolním Bavorsku

06.11.2019

Srdečně Vás zveme na konferenci: Technologie budoucnosti v malých a středních firmách v Jihočeském kraji a Dolním Bavorsku, která se bude konat 27. listopadu 2019 od 15:00 - 17:30 v Congress Hotelu Clarion.

V rámci konference bude také probíhat panelová diskuse zaměřená především na otázky, zda firmy dnešní dobu digitální zvládají, jaký to má vliv na jejich zaměstnance, zvyšování jejich kvalifikace, či se malým a středním firmám vyplatí digitalizovat výrobu. Jak školy reagují na budoucí/již probíhající změny na trhu práce. Upravují se učební osnovy? Jaké kroky je třeba podniknout? …nápady, projekty, které zapříčiní změny v učení a vzdělávání v době digitální.

Konference přinese jedinečné výsledky srovnávací studie, která je výsledkem půlročního dotazníkového šetření, na němž se podílely jihočeské a německé podniky napříč obory. Jejím cílem je poukázat na dopad digitálních technologií v příhraničním regionu například z hlediska pracovních míst či potřeby dalšího vzdělávání. Studie se zaměřuje také na porovnávání digitální zralosti firem v jižních Čechách a v Dolním Bavorsku.

Účast je zdarma.