Projektové oddělení

Kompetence projektového oddělení: informace o výzvách (dotační monitoring), konzultace záměrů, vedení při zpracování projektové žádosti (především do strukturálních fondů), administrace podpořených projektů.