Aktuality

Aktualizovaný harmonogram výzev OP VVV pro rok 2016

28.07.2016

MŠMT uveřejnilo 3. verzi harmonogramu výzev v rámci OP VVV pro rok 2016. Podrobný harmonogram je k náhledu zde: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv?lang=1&ref=m&source=email. Upozorňujeme na posun vyhlášení většiny sledovaných výzev až na rok 2017. Zároveň v harmonogramu chybí původně plánovaná výzva 02_16_029 Mezisektorové mobility.

Více

Program LIFE

10.06.2016

Program LIFE je komunitární program pro životní prostředí a oblast klimatu 2014-2020. Skládá se ze dvou podprogramů: Podprogram pro životní prostředí (75% z rozpočtu LIFE), Podprogram pro oblast klimatu (25% z rozpočtu LIFE). Každý podprogram se člení na tři prioritní oblasti.

Více

Program INTER-EXCELLENCE

10.06.2016

Program INTER-EXCELLENCE je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Program nahrazuje dosavadní programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji: INGO II, EUPRO II, COST CZ, EUREKA CZ, KONTAKT II, GESHER/MOST. Program se člení na šest podprogramů.

Více

Akce Marie Sklodowska–Curie, Granty Evropské rady pro výzkum

05.04.2016

Dne 4. 4. 2016 se v Klubu Akademické knihovny uskutečnil seminář zaměřený na plánované výzvy v programu Horizon 2020. Jednalo se o Akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA) a granty Evropské rady pro výzkum (ERC). Důležité termíny vztahující se k plánovaným výzvám naleznete v následujícím textu.

Více

Příležitosti v programu Horizon 2020

16.03.2016

Hledáte-li vhodný dotační titul pro svůj plánovaný projektový záměr, nahlédněte do pracovních programů na roky 2016-2017 (program Horizon 2020). V pracovních programech jsou obsaženy informace o výzvách plánovaných do konce roku 2017.

Více

Seminář k programům přeshraniční spolupráce

01.02.2016

Seminář k programům přeshraniční spolupráce se uskuteční dne 19. 2. 2016 od 9:00 hod v Sálu Zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 2). Více informací a kontakty pro přihlášení naleznete v pozvánce:

Více

Harmonogram výzev OP VVV 2016

27.01.2016

MŠMT uveřejnilo draft Harmonogramu výzev pro rok 2016. Harmonogram je k dispozici zde: https://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/harmonogram_vyzev/Harmonogram_vyzev_2016_draft.pdf. V nejbližší době by měla být uveřejněna i finální verze harmonogramu.

Více

Soutěž o Neuron Impulzy

25.01.2016

Od 1. 2. 2016 do 31. 3. 2016 je možné vkládat žádosti v soutěži vědců do 40 let. Podpora je zaměřena na oblast základního výzkumu v oborech biologie, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Soutěží se až o 1 000 000,- Kč pro úspěšný projekt.

Více

<< předchozí 1 2 3 4 5 následující >>