Kontakty


Projektová a finanční manažerka Ing. Renata Krinesová rkrinesova@prf.jcu.cz +420 387 775 576
Projektová manažerka, dotační monitoring  Mgr. Radka Bunešová rbunesova@prf.jcu.cz +420 387 775 562
Projektová manažerka Mgr. Lenka Březinová lbrezinova@prf.jcu.cz +420 387 775 576
Proděkan pro rozvoj a zahraničí doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D. pjelinek@prf.jcu.cz +420 387 776 261