Zahraniční vztahy

Kompetence zahraničního oddělení: Erasmus pro studenty a zaměstnance (vyjíždějící a přijíždějící), administrativa bilaterálních dohod, koordinace dalších krátkodobých mobilit, evidence všech mobilit na fakultě, asistence pro nové zahraniční pracovníky fakulty.