Referentka pro zahraniční vztahy


Mgr. Barbora Okosy

Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Děkanát, budova C, č. dv. 00 014
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 776 212
E-mail:  bokosy@prf.jcu.cz

Úřední hodiny

Úterý: 13,30 - 15,00 hodin
Středa: 9,30 - 11,00 hodin

Čtvrtek: 13,30 - 15,00 hodin

Kompetence

  • koordinace programu Erasmus+ na fakultě (přijíždějící a vyjíždějící studenti - studium, stáž a zaměstnanci - výuka, školení)
  • agenda výměnných mezinárodních pobytů mimo Erasmus+
  • evidence výjezdů a příjezdů studentů a příjezdů akademických/neakademických pracovníků
  • administrativa bilaterálních dohod
  • asistence pro zahraniční návštěvy a pro nové zahraniční pracovníky fakulty
  • spolupráce s ESN USB Budweis (mezinárodní studentský klub)
  • aktualizace webových stránek fakulty v agendě Zahraniční vztahy