Dětské skupiny na JU

Rodiče zaměstnaní na Přírodovědecké fakultě JU mohou v současné době využívat služeb dvou dětských skupin. Podrobnosti k oběma skupinám najdete níže.


Dětská skupina KVÍTEK 

Dětská skupina Kvítek nabízí dětem zaměstnanců Jihočeské univerzity nadstandardní péči a vzdělávání v oblasti předškolního vzdělávání. Dětská skupina je určena dětem od 1 roku do 7 let. V současnosti budeme preferovat věkovou skupinu od 2 do 7 let s celodenní docházkou. 

Podrobnosti o provozu této dětské skupiny najdete na webu JU

Dětská skupina MOTÝL 

Dětská skupina Motýl zahájila provoz 1. listopadu 2013 a poskytuje rodičům zaměstnaným na BC a nebo JU podobnou službu jakou je např. mateřská školka. Tedy možnost hlídání dětí po dobu pracovní doby. Skupina je určena pro děti od jednoho roku a nabízí hlídání po dobu celého dne, případně hlídání půldenní. Provozní doba DS Motýl je stanovena od 7:30 do 16:30. 

Kontaktní osobou pro JU je Kamila Horáková (horakk01@prf.jcu.cz, 387 775 563). 

Obecné informace k provozu skupiny od 1.7.2016

 1. Kapacita zařízení: 12 míst (9 BC, 3 PřF JU)
 2. Provozní doba: 7:30 - 16:30
 3. Základní cena za jedno dítě pro JU – 3000 Kč.
 4. JU má vlastní kritéria výběru, které je možno konzultovat přímo s K. Horákovou (horakk01@prf.jcu.cz) 
 5. Při omezené docházce se ceny budou poměrně krátit. 
 6. Při dlouhodobé absenci (nad 14 dní - nemoc, odjezd do ciziny apod.) nebudou rodičům poskytovány slevy. Pokud budou chtít rodiče v DS místo rezervovat, musí platit stanovené měsíční poplatky i v době nepřítomnosti dětí.
 7. Smlouva se uzavírá na jeden rok s možností opakovaného prodloužení.

Kritéria pro přijímání dětí do DS MOTÝL od 1.7.2016

Povinná kritéria:

 1. Věk dítěte při podpisu smlouvy nejméně 1 rok, smlouva nejdéle do začátku školní docházky. 
 2. Alespoň jeden rodič zaměstnaný na BC AV ČR, v. v. i. (BC) nebo Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU) po celou dobu docházky dítěte do DS. U rodičů z jiných fakult JU rozhoduje volná kapacita ve skupině a schopnost hradit plné náklady na dítě z vlastních či fakultních zdrojů daného zaměstnance.
 3. Obsazení kapacity 9 míst zaměstnanci BC a 3 míst zaměstnanci JU.
 4. Mimořádné rozhodnutí děkana PřF JU.

 Další výběrová kritéria v daném pořadí:

 1. Rozšíření docházky již umístěného dítěte.
 2. Při vyšším zájmu o místa ve skupině může rozhodnout doložení rozhodnutí o nepřijetí dítěte do státní MŠ.
 3. Pravidelná celotýdenní a celodenní docházka dítěte.
 4. Pravidelná celotýdenní a polodenní docházka dítěte.
 5. Termín podání přihlášky.

 O přijetí dítěte do DS rozhoduje na základě výše uvedených kritérií komise jmenovaná děkanem PřF JU. Při splnění kritérií (respektive u stejného kritéria v uvedeném pořadí) u většího počtu zájemců, než je kapacita DS (9 pro BC, 3 pro JU) rozhodne o přijetí dítěte do DS děkan PřF JU nebo jím pověřená osoba.

PROVOZNÍ ŘÁD SKUPINY

OPERATING RULES OF THE NURSERY

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE

APPLICATION FORM