Konfigurace poštovních klientů


Server pro odchozí a příchozí poštu je mail.prf.jcu.cz

Podporuje protokoly POP3 (110), POP3s (995), IMAP (143), IMAPs (993) a šifrování SSL.

Standardní nastavení pro odchozí poštu smtp port 465 (SSL, jmeno a heslo, zabezpečený přenos).