Nabídky kvalifikačních prací


Biologie 

Algologie

Botanika

Nabídka Katedry biologie ekosystémů

Nabídka katedry molekulární biologie a genetiky

Ekologie obnovy

Mykologie

Ekologie/Ornitologie - Laboratoř tri-trofických potravních sítí

Ornitologie 

Parazitologie

Zoologie

Nabídka Entomologického ústavu

Chemie a biochemie

Dr. Ján Štěrba:

  • Glykomický a glykoproteomický profil tkání klíšťat a jiných krevsajících členovců  
  • Lokalizace sialovaných a fukosylovaných glykanů v biologických vzorcích s využitím bioortogonální chemie       
  • Analýza N-glykosylačních míst u proteinů krevsajících členovců (bioinformatika)
  • Optimization of sample preparation for MS analysis    
  • Glykolytická aktivita v semenných tekutinách ryb

Prof. Libor Grubhoffer:

  • Detekce isoforem antivirových proteinů v lidských neurálních buňkách infikovaných TBEV.

Fyzika

Informatika

Matematika