Menu

Obory vzdělávání budoucích středoškolských učitelů

V současné době je na středních školách vysoká poptávka po aprobovaných učitelích především přírodovědných a technických předmětů. Přírodovědecká fakulta nabízí možnost studia naprosté většiny těchto předmětů v aprobacích pro střední školy.


Výhodou studia je možnost studovat na fakultě s bohatým odborným zázemím, student tudíž získá teoretické a zároveň i praktické dovednosti potřebné pro povolání středoškolského pedagoga. V magisterském stupni studia se poté student zaměřuje na didaktiku zvolených předmětů, pedagogiku, psychologii a na získání praktických dovedností ve školách.

 Středoškolský učitel musí být absolventem magisterského studijního programu, musí tedy absolvovat tři roky bakalářského a dva roky magisterského studia. Učitelské studium na PřF je vždy dvouoborové, uchazeč tedy volí kombinaci dvou aprobačních předmětů. Na PřF jsou tyto bakalářské studijní obory nazývány „předměty pro vzdělávání“, v navazujícím magisterském studium potom „Učitelství pro střední školy“.

Učitelské obory nabízené na PřF JU:

  • Biologie
  • Chemie
  • Fyzika
  • Informatika
  • Matematika

Uvedené obory lze kombinovat mezi sebou. 

Co budu umět:

- budu mít komplexní odborné znalosti z předmětů v rámci zvolené aprobace

- budu mít didaktické a metodické kompetence pro výuku na SŠ

- budu znát moderní trendy ve výuce, např. princip badatelsky orientovaného vyučování

- budu umět pracovat se skupinou žáků

- budu schopen rozpoznat individuální potřeby žáků

 Kde najdu uplatnění:

- střední škola

- diagnostická nebo výzkumná laboratoř

- média věnující se přírodovědné problematice

Návod jak se přihlásit a studovat na PřF učitelství pro SŠ.