Návod jak se přihlásit a studovat na PřF JU učitelství pro SŠ


Od akademického roku 2008/2009 lze na Jihočeské univerzitě studovat obory zaměřené na učitelství pro střední školy pouze na odborných fakultách.

Přírodovědecká  fakulta zajišťuje v současné době  přípravu budoucích učitelů biologie, chemie, fyziky, matematiky a informatiky a to v děleném studiu  sestávajícím ze stupně bakalářského a na něj navazujícího studia magisterského.

Bakalářské studium je koncipováno tak, aby student ve vybrané dvojici aprobačních předmětů získal teoretické a praktické dovednosti.  Bakalářské obory vedoucí k přípravě budoucích učitelů na PřF JU nesou podle rozhodnutí Akreditační komise MŠMT přívlastek “pro vzdělávání (dvouoborové)”

V navazujícím magisterském studiu „Učitelství pro střední školy“ se posluchač zaměří kromě dalšího vzdělávání ve svých aprobačních oborech též na didaktiku zvolených odborných předmětů, pedagogiku a psychologii a na získání praktických dovedností přímo ve školách.

Jednotlivé kombinace oborů (aprobací) otvíraných pro daný akademický rok jsou uvedeny v oddíle Přijímací řízení v Podmínkách k přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech.

Uchazeč podává na dvojici oborů “pro vzdělávání (dvouoborové)” jednu přihlášku a platí jeden poplatek za přihlášku.

 

V Českých Budějovicích 5.6.2013
RNDr. Ing. Jana Kalová Ph. D.
proděkan pro učitelské obory