Seznam oborů včetně uplatnitelnosti


Bakalářské obory

Podrobnosti o jednotlivých programech a oborech:

Přeshraniční studium v angličtině ve spolupráci s Johannes Kepler Universität v Linci