Aplikovaná informatika

Informatika je obor, který se zabývá zpracováním informací. Zahrnuje množství specializovaných vědních a technických oborů.


Na naší fakultě se věnujeme zejména následujícím oborům:

  • Aplikovaná informatika
  • Informatika pro vzdělávání
  • Bioinformatika

Aplikovaná informatika

Podobně jako biologie se snaží objasnit studentům například mechanismus fotosyntézy, tak v informatice se snažíme objasnit proces, kterým se program napsaný objektovým jazykem přetvoří na instrukce realizované procesory počítače. Studenti přicházejí ze středních škol s představou, že si budou v tomto oboru dále prohlubovat znalosti v ovládání programů a aplikací. Našim cílem je jim naopak objasnit principy počítače. Na základě principů softwarového inženýrství je naučit tvůrčím způsobem aplikace vyvíjet, a dále uvést do konkrétních specializací.

bakalářském stupni mají studenti k dispozici následující specializace:

Management IS, Elektronické bankovnictví, Web a multimédia, Mobilní systémy, Bezpečnost a sítě, Kriminalisticko-technická činnost v IT, robotika a embedded systémy.

navazujícím magisterském studiu si student již volí kurzy podle svého osobního zaměření. 

Co budu umět:

- budu připraven na navazující magisterské studium

- na základě principů softwarového inženýrství vyvíjet aplikace (vyučujeme zejména jazyky C++ a Java)

- navrhovat a spravovat síťovou infrastrukturu 

- akcentovat bezpečnostní aspekty navrhovaných řešení a jejich dopady uživatele a systémy

- budu seznámen s problematikou bezpečnosti počítačů a sítí

- konfigurovat a spravovat servery (Linux, Windows)

- pracovat s databázemi (vyučujeme v prostředí Oracle)

- na základě zvolené specializace získám příslušnou odbornost

programovat mikrokontrolery s praktickým využitím v robotice a IoT

Kde najdu uplatnění:

- manažer IS, zaměstnanec banky specializující se na bezhotovostní styk, elektronické bankovnictví apod.

- navrhování a vývoj webových a multimediálních aplikací či aplikací pro mobilní telefony

- síťový architekt, bezpečnostní manažer IT firmy

- absolventi navazujícího magisterského studia jsou připravováni na pozice architektů a projektových manažerů v IT

Bližší informace o nabízených oborech aplikované informatiky naleznete na stránkách ústavu aplikované informatiky.