Aplikovaná matematika

Proč je matematika považována za „královnu věd“? Především proto, že žádný jiný vědní obor se nevyznačuje tak vysokou mírou přesnosti a abstraktnosti. Výsledky matematického bádání jsou tím nejpřesnějším, čeho je věda schopna dosáhnout.


Matematický důkaz je nezpochybnitelným způsobem, jak rozhodnout o tom, které tvrzení je pravdivé a které ne, co je lež a co je pravda. Ačkoliv historicky matematika vznikla z potřeb řešení praktických problémů, vyvinula se v průběhu staletí ve svébytnou vědeckou disciplínu. Bez znalostí matematiky by nevznikl žádný velký technický vynález, nestavěly by se domy, elektrárny, nebyly by konstruovány dopravní prostředky, vyvíjeny lékařské přístroje, mobilní telefony, počítače, navigační zařízení ani další informační technologie. Společně s rozvojem výpočetní techniky umožňují matematické modely předpovídat počasí či šíření epidemií a škůdců, popsat a pochopit vedení vzruchu po nervovém vlákně, genové interakce a jejich vliv na vznik chorob či vznik a vývoj rezistence lidí vůči antibiotikům, a také vyhodnotit účinnost možných protiopatření proti některým z těchto procesů. V současné době tak matematika tvoří základ technických, přírodních ale i společensko-ekonomických věd. V neposlední řadě je na matematických aplikacích postaven také obrovský úspěch tvůrců komerčních softwarových produktů, filmového a zábavního průmyslu.

Výuka bakalářských oborů Matematika a Aplikovaná matematika se zaměřuje na zvládnutí základních partií matematiky (matematická analýza, algebra a geometrie) a jejich aplikaci jak v technických, tak v biologických vědách.  V součinnosti s Biologickým centrem AV ČR zde rozvíjíme např. obor matematická biologie, což prakticky znamená použití studovaných matematických metod k řešení různých biologických problémů, např. otázek vlivu chování organismů na dynamiku populací a společenstev, mechanismů zachování biodiversity, kontroly škůdců, či šíření infekčních nemocí.

Co budu umět:

- analyticky myslet, definovat problém a hledat jeho řešení

- budu znát metody matematické analýzy, algebry a geometrie

- budu znát aplikace matematiky v dalších přírodovědných a technických oborech

Kde najdu uplatnění:

- v navazujícím magisterském studiu

A poté:  

- v subjektech státní správy

- v managementu

- ve školství

- ve finančním sektoru

- v poradenství

- ve výzkumných centrech a vývojových odděleních průmyslových firem, doma i v zahraničí