Biologie

Biologie je bohatým oborem, který nabízí zájemcům pestrý výběr organismů, biotopů i způsobů jejich studia. V současném moderním pojetí je vědou dynamickou, kombinující klasické přírodovědecké metody s nejnovějšími trendy v oblasti molekulární biologie, počítačového zpracování dat a obrazu, nebo zcela nových mikroskopických technik.


Díky tomu se biologii posledních let daří objasňovat otázky táhnoucí se její historií dlouhá desetiletí, ale objevují se v ní i zcela nová témata. Biologové mají například konečně možnost studovat celé genomy organismů, porovnávat je, hledat rozdíly mezi blízkými druhy, nebo odhalovat funkce jednotlivých genů. Při mapování krajiny se mohou spolehnout na informace ze satelitních zdrojů, při studiu chování živočichů na dokonalou fotografickou a radiolokační techniku, při řešení evolučních otázek na bohaté genetické informace a jejich zpracování pomocí silné výpočetní techniky.

Přes tento pozoruhodný pokrok zůstává biologie silně spjata s přírodou, konkrétním pozorováním, ale také důkladnou teoretickou znalostí. Pokud si například myslíte, že objevit nového živočicha lze již jen dlouhým blouděním po neznámých oblastech pralesa, nebo nekonečným sledováním mikroskopických organismů, je to omyl. Při dobré znalosti biologie vám moderní genetické metody umožní rozlišit druhy velmi si navzájem podobné a odhalit například zcela nový druh nosorožce, a to přímo v zoologické zahradě. Stejně tak v tradičních oblastech, jako je studium chování a způsobu života různých organismů, je i dnešní biologie stále plná překvapení. Například to, že pod zemí žijící slepí hlodavci rypoši (Heterocephalus glaber) mají neobyčejně složité a zajímavé sociální uspořádání je pro vědce poměrně novým zjištěním.

Biologům, kteří dávají přednost novým, moderním oborům na samé hranici vývoje, imponuje především výzkum molekulárních a buněčných mechanismů v tělech organismů. Dnešními metodami dokáží ovlivňovat fungování jednotlivých genů a studovat jejich vliv na vývoj a chování organismu. Takové studium je nejen významným zdrojem úplně nových teoretických poznatků, ale může se stát i důležitým počátečním bodem pro porozumění genetickým nemocem, vývoji léků proti parazitům, nebo úspěšnému šlechtění a křížení. 

Zásadní význam v propojení s praktickým životem je ale zřejmý i v dalších oblastech biologie. Například ekologické obory v současné době velmi mění pohled na vývoj krajiny a optimální způsob udržování biologické diverzity.

   

Co budu umět:

- budu se orientovat v diverzitě organismů a jejich evoluci

- budu znát principy ekologie, interakcí mezi organismy, jejich význam pro udržení ekosystémů a praktické aspekty působení člověka na přírodu

- budu znát genetické základy evoluce organismů, molekulární podstatu dědičnosti, aplikované aspekty genetických zákonitostí

- budu znát imunologické, fyziologické a biochemické procesy v živých organismech

- budu mít teoretické znalosti molekulárních principů stavby a fungování buněk, praktické dovednosti z oblasti molekulárních metod

- budu mít komplexní znalosti ve zvoleném specializovaném oboru, umožňující jeho bezprostřední uplatnění

Kde najdu uplatnění:

-          výzkum v ČR I zahraničí

-          diagnostická laboratoř v nemocnici nebo komerční firmě

-          centrum asistované reprodukce

-          forenzní oddělení Policie ČR

-          Státní ústav kontroly léčiv

-          zoologická zahrada (zoolog či ošetřovatel)

-          muzeum 

Více informací o možnostech zaměření studia najdete na webech jednotlivých kateder