Biomedicínská laboratorní technika

Tento obor se zaměřuje na molekulární biologii, hematologii, imunologii, klinickou biochemii a další disciplíny z oblasti biomedicínských věd.


Bakalářský studijní obor Biomedicínská laboratorní technika (BMLT) poskytuje znalosti a dovednosti, které umožňují prakticky provádět základní i speciální práce v biologických a biomedicínských výzkumných zařízeních. Absolventi jsou připraveni zvládnout i nejmodernější metody založené na analýze nukleových kyselin a bílkovin. Uplatní se ve výzkumných laboratořích zaměřených na základní i preklinický biomedicínský výzkum, jenž dnes představuje jednu z nejvýznamnějších a nejlépe financovaných oblastí vědy, nebo v laboratořích, věnujících se vývoji nových biomedicínských aplikací, léčiv či preparátů. Další možností je uplatnění ve firmách, obchodujících s laboratorní technikou, chemikáliemi a zdravotnickými materiály. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském oboru Klinická biologie. V současné době nemá obor BMLT zdravotnickou akreditaci. 

Magisterský studijní obor Klinická biologie umožňuje získat množství teoretických znalostí i praktických dovedností a uplatnit je v praxi při provádění složitých metodických postupů v širokém spektru laboratoří. Absolvent je schopen interpretovat výsledky laboratorních nálezů a může proto nalézt uplatnění na vedoucích místech laboratoří (virologie, lékařská genetika, klinická biochemie apod.). Na tento obor je možné navázat doktorským studiem a pokračovat ve vědecké práci. Obor nemá zdravotnickou akreditaci, absolventi oboru si za přispění fakulty mohou doplnit tuto kvalifikaci absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu „Odborné zdravotnické laboratorní metody“, který je každoročně zajišťovaný Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze (www.ipvz.cz.)

Více informací najdete přímo na stránkách katedry.