Chemie

Chemie a výsledky jejího výzkumu vedou ke stále podrobnějšímu poznávání biochemických pochodů v lidském těle, k rozvoji genetických metod, k přípravě nových materiálů s překvapivými vlastnostmi.


Chemie je univerzální vědou, bez jejíž pomoci by se mnohé z dalších vědních disciplín nemohly rozvíjet. Zároveň je vědou, která poskytuje řešení pro velké množství současných problémů životního prostředí, medicíny nebo farmacie. Chemie hraje nebo bude hrát významnou roli např. v řešení těchto problémů:

  • Získávání čisté vody a znovuobnovení a udržení čistého vzduchu na celé planetě.
  • Efektivní získávání a uchování energie z alternativních zdrojů energie.
  • Návrhy a syntézy nových léků na nemoci, které sužují lidstvo od nepaměti, i na nemoci, které jsou spojeny s civilizačním rozvojem a růstem.
  • Produkce dostatečného množství kvalitních potravin.
  • Vyvíjení nových technologií šetrných k životnímu prostředí.

Přírodovědecká fakulta nabízí studium bakalářského i magisterského oboru Chemie. Na bakalářském stupni si lze vybírat ze specializací Chemie, Chemie pro vzdělávání a Biological Chemistry (studium v angličtině ve spolupráci s Univerzitou J. Keplera v Linci), v magisterském stupni jsou to potom obory Biochemie, Chemie životního prostředí, Učitelství chemie pro střední školy a  Biological Chemistry (studium v angličtině ve spolupráci s Univerzitou J. Keplera v Linci).

Bakalářský obor Chemie poskytuje veškeré potřebné chemické a základní matematické a fyzikální znalosti zájemcům, kteří chtějí chemii (ve výzkumu či technické praxi) zvolit jako svou profesní dráhu, zajímavou alternativou je Biological Chemistry, která se studuje v angličtině ve spolupráci s Univerzitou J. Keplera v Linzi.

Co budu umět:

po absolvování bakalářského oboru Chemie a Chemie pro vzdělávání:

- budu mít komplexní teoretické znalosti ve všech oblastech chemie

- naučím se základy praktických dovedností ve všech chemických disciplínách

- budu schopen samostatně navrhnout chemický experiment a budu umět zpracovat a vyhodnotit výsledky takových experimentů

- absolvováním navazujícícho magisterského oboru  Chemie životního prostředí získám široký přehled v oblastech chemie souvisejících s chemickými procesy v přírodním prostředí a vlivy člověka na tyto procesy, naučím se prakticky moderní analytické metody a vyhodnocování a interpretování výsledky, které poskytují

- absolvováním navazujícího magisterského oboru Biochemie budu připraven pro práci v biochemických a biotechnologických laboratořích, budu mít potřebné znalosti chemické podstaty živých soustav, strukturních a funkčních vlastností jejich složek a povahy jejich vzájemných interakcí

 Kde najdu uplatnění:

- chemické a farmakologické firmy

- výzkumné, diagnostické, analytické a monitorovací laboratoře