Fyzika

Bakalářský obor Fyzika nabízí posluchačům jak potřebné základní fyzikální kurzy a praktika, tak i možnost rozšíření znalostí o speciální fyzikální a jiné vhodné kurzy.


Předpokládá se, že se studenti během studia profilují do dvou hlavních zaměření, experimentální fyziky nebo počítačového modelování. Studenti získají vzdělání ve všech základních partiích fyziky na úrovni odpovídající bakalářskému stupni vysokoškolského studia. Zároveň absolvují některé předměty svého speciálního odborného zaměření (astrofyzika, laserová optika, fyzika plazmatu, materiálová fyzika, počítačová fyzika, elektronika, akustika) a vypracovávají bakalářské práce v některé z laboratoří Ústavu fyziky (laboratoř optické spektroskopie, laboratoř fyziky plazmatu, laboratoř počítačového modelování, laboratoř elektroniky a akustiky) nebo jiných pracovišť.

Absolventi mohou navázat studiem v magisterském oboru Fyzikální měření a modelování.

Uchazeč o studium fyziky má možnost studovat i bakalářský obor Fyzika pro vzdělávání v kombinaci s dalším oborem a absolvováním navazujícího magisterského oboru Učitelství fyziky pro střední školy získat kvalifikaci pro profesi středoškolského učitele.

Co budu umět:

- využívat znalosti z široké škály oblastí fyziky od mechaniky po kvantovou fyziku při řešení fyzikálních problémů ve výzkumu, školství a praxi
- navrhovat, provádět a zpracovávat fyzikální experimenty
- demonstrovat fyzikální jevy a jejich aplikace
- využívat matematický aparát při řešení úkolů
- bakalářskou prací a volitelnými předměty se profilovat v jedné z oblastí fyziky

Kde najdu uplatnění:

- na akademických vzdělávacích a výzkumných pracovištích

- ve vývojových a výzkumných pracovištích firem 

- ve firmách všech velikostí při obsluze experimentálních zařízení, zpracování výsledků a provádění výpočtů

- ve středním a vysokém školství

Více informací o bakalářských oborech nabízených Ústavem fyziky a biofyziky naleznete zde.