Infekční biologie


Garant: Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

Kontakt: tel. 387776274; e-mail: jan@paru.cas.cz

Charakteristika: Studijní obor poskytuje výuku v základních disciplínách orientovaných na diagnostiku, kliniku, imunologii a epidemiologii infekčních nemocí a ekologii infekčních agens. Odráží naléhavost potřeby připravit odborníky zejména pro včasnou diagnostiku emergentních infekčních nákaz. Příprava studentů je zajištěna odborníky z Jihočeské univerzity, ústavů Biologického centra AV ČR a klinických pracovníků Nemocnice České Budějovice a.s. Obsahem studia je výchova k samostatné tvůrčí činnosti při využití moderních metod molekulární biologie, imunologie, biostatistiky, bioinformatiky, epidemiologie a moderních diagnostických přístupů v infekčním lékařství. Získané znalosti umožní absolventům uplatnění ve specializovaných diagnostických laboratořích, základním i aplikovaném výzkumu a ve školství.

Okruhy témat doktorských prací: molekulární ekologie a molekulární epidemiologie a imunologie u patogenů přenášených vektory jako je virus klíšťové encefalitidy a další arboviry, spirochéty Lymské boreliózy, původci ehrlichiózy, Q horečky, tularémie a dalších emergentních nákaz. 

Aktuálně nabízená témata disertačních prací:

  • Ekologie a genetická variabilita viru klíšťové encefalitidy
  • Úloha dendritických buněk v patogenezi klíšťové encefalitidy
  • Autoimunitní projevy provázející infekci virem klíšťové encefalitidy
  • Imunomodulační molekuly klíštěcích slin a jejich význam pro přenos patogenů klíšťaty
  • Vývoj vakcín založených na antigenech klíštěcích slin