Měřicí a výpočetní technika

Obor Měřicí a výpočetní technika nabízí aplikované bakalářské vzdělání na pomezí fyziky, informatiky, elektroniky a elektrotechniky.


Měřicí a výpočetní technika (prezenční i kombinovaná forma studia)

Tento technický obor poskytuje vzdělání potřebné pro práci se současnými měřicími a řídicími systémy, které propojují výpočetní techniku (vyhodnocovací a zobrazovací prvky, programovatelné ovládací rozhraní) s hardwarovým řešením měřicích soustav (bezkontaktní či kontaktní snímače fyzikálních veličin, od mechaniky až po jadernou fyziku) či automatizovaných procesů, které vyžadují znalosti z oborů řízení, regulace, pohonů a teorie systémů včetně adaptivních. Tyto obecné znalosti, použité během studia při řešení konkrétních praktických úloh, umožňují absolventům rychlý přechod do praxe. V rámci studia studenti prokazují dovednosti řešením bakalářských prací, ve kterých se věnují tématice související s výzkumnou činností Ústavu fyziky, např. měření a zpracování výsledků experimentálních fyzikálních aparatur, návrhu a realizaci elektronických zařízení, softwarovému řízení (modelových) výrobních zařízení, zjišťování parametrů a hodnocení měřicích zařízení, počítačovému modelování reálných procesů.

Obor Měřicí a výpočetní technika je nabízen v prezenční i kombinované formě, studenti se v rámci studia specializují v oblastech jejich nejbližšího zájmu a řada studentů kombinované formy se ve své bakalářské práci věnuje problematice spojené s jejich profesním působením.

  

Co budu umět:

- využívat kombinace vzdělání v elektrotechnice a elektronice, fyzice a informatice při měření fyzikálních i nefyzikálních veličin
- řídit a automatizovat měřicí a výrobní procesy
- programovat přístroje, stroje a mikroprocesory, navrhovat řešení pro přenos dat
- navrhovat hardwarová a softwarová řešení konkrétních úloh
- zpracovávat experimentální data

Kde najdu uplatnění:

- ve vývojových a technických odděleních průmyslových závodů a firem
- v laboratořích výzkumných pracovišť
- na všech pracovištích používajících pokročilou měřicí a řídicí techniku a využívajících výpočetní techniku