Úvod

Ústav chemie Přírodovědecká fakulty JU ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické pořádá ve dnech 8. a 9. února 2017 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU VĚDECKOU PRÁCI V OBORU ANALYTICKÁ CHEMIE "O CENU KARLA ŠTULÍKA"


  PřF JU a Česká chemická společnost vyhlašují

Soutěž o nejlepší studentskou práci v oboru Analytická chemie - O cenu Karla Štulíka

která tentokrát proběhne v nové budově C Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích.

Závaznou přihlášku do soutěže je třeba poslat prof. Barkovi na email barekj096@seznam.cz.  do  30.12.2016. Pozdější přihlášky bohužel nebude možno akceptovat.

Souhrn soutěžní práce v rozasahu  3-5 stran wordu včetně literatury, obrazku a tabulek je nutno poslat prof. Barkovi na  email barekj096@seznam.cz.  do  20.1.2016. Při  příprave souhrnu je třeba dodržovat pokyny pro  autory  v časopise Chemické Listy a řídit se  loňskými  příspěvky opublikovanými  v:

CZECH CHEMICAL SOCIETY SYMPOSIUM SERIES • ročník/volume 14 (2016), čís./no. 1 • ISSN 2336-7202 (Print), ISSN 2336-7210 (On-line), Cena Karla Štulíka.

Sponzorem soutěže je firma Maneko.