Struktura ústavu

Ústav chemie vznikl 1. srpna 2007 s cílem pěstovat a rozvíjet chemické obory na Přírodovědecké fakultě JU. Specifická je pro něj těsná návaznost na klasické a moderní biologické disciplíny dlouhodobě úspěšně budované na fakultě. Vedle toho vznikají další nové a perspektivní mezioborové výzkumné a vzdělávací směry na pomezí chemie a fyziky, matematiky nebo informatiky.


Vedoucí ústavu: Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. , vacha (at) jcu.cz, l. 6224

Tajemník ústavu: Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. , sklement (at) jcu.cz, l. 6248

Sekretářka: Magdalena Kučerová, kucerovam (at) prf.jcu.cz, l. 6247

Laboratoř Vedoucí laboratoře
Budweis Single-Molecule Group Mgr. Tomáš Fessl, Ph.D.
Laboratoř environmentální a analytické chemie Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.
Laboratoř glykobiochemie RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
Laboratoř hmotnostní spektrometrie RNDr. Filip Dyčka, Ph.D.
Laboratoř počítačové chemie Doc. RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D.
Laboratoř strukturní chemie Prof. RNDr. Ivana Kutá-Smatanová, Ph.D.
Laboratoř struktury a funkce proteinů Prof.. RNDr. Rudiger Ettrich, Ph.D.