Studium chemie

Bakalářské obory

Magisterské obory

Nabízené témata bakalářských a magisterských prací

Na této stránce je možné získat přehled o vypisovaných tématech diplomových prací na Ústavu chemie jak v oborech chemických tak i v dalších příbuzvých oborech. Díky vhodným podmínkám pro výzkum jsou výsledkem magisterských ale i bakalářských prací na našem ústavu nezřídka vědecké publikace. Pokud máte zájem o určité téma, kontaktujte přímo uvedeného školitele.

Počty odevzdávaných prací

Věnujte prosím pozornost počtu odevzdávaných prací pro svůj obor.

Pravidla a doporučení k psaní kvvalifikačních prací

Změny ve studiu chemie

Zadávací protokoly bakalářských a magisterských prací