Bakalářské obory


Ústav chemie PřF JU nabízí studium chemie v následujících studijních oborech:

- bakalářské odborné studium Chemie ( s navazujícím magisterským oborem Chemie životního prostředí)

- elitní bakalářské odborné studium Biologická chemie/Biological Chemistry vyučovaný v anglickém jazyce v rámci přeshraničné spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Johannes Kepler University v rakouském Linzi (s navazujícím magisterským oborem Biological Chemistry)

- bakalářském oboru Chemie pro vzdělávání (s navazujícím studiem Učitelství chemie pro střední školy)

Informace o nabídce předmětů v jednotlivých oborech získáte v Seznamu přednášek (Růžence) na této stránce.