Chemie pro vzdělávání

Garant: doc. RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D.


Obor Chemie pro vzdělávání je bakalářským stupněm v přípravě učitelů pro střední školy. Studenti si vedle chemie zapisují i druhý aprobační obor, který studují současně s chemií. V rámci PřF JU se mohou hlásit na kombinace chemie s biologií, fyzikou, matematikou a informatikou. Absolvent je vzdělán jako odborný bakalář chemik + druhý obor a může pokračovat ve studiu učitelství pro střední školy, nebo v některém interdisciplinárním magisterském studijním programu, jako je např. biochemie, biofyzika, molekulární biologie, fyziologie a podobně v závislosti na volbě druhého oboru.