Biochemie

Navazující magisterský program Chemie, obor Biochemie je připraven tak, aby poskytnul studentům bakalářských oborů s chemickým zaměřením možnost vyššího specializovaného vzdělávání v oblasti biochemie.


 Studijní obor je koncipován tak, aby připravil odborníky zejména pro práci v biochemických a biotechnologických laboratořích se zaměřením na výzkumnou, vývojovou, výrobní a kontrolní činnost. Studenti získají potřebné základní poznatky z pokročilých biochemických disciplín včetně praktických zkušeností s moderními instrumentálními metodami a laboratorními postupy. Absolventi získají potřebné znalosti pro samostatnou odbornou a výzkumnou práci v oblastech chemické podstaty živých soustav, strukturních a funkčních vlastností jejich složek a povahy jejich vzájemných interakcí. Samostatná pozornost bude věnovaná rovněž rozvoji komunikačních schopností a prezentace včetně potřebné jazykové přípravy. Absolventi studia budou schopni pracovat samostatně jako odborní pracovníci na dílčích výzkumných projektech, předpokládá se jejich uplatnění také ve vysoce kompetitivním prostředí mezinárodního výzkumu a vývoje, v biotechnologických výrobách, v případě zájmu mohou pokračovat v dalším studiu v rámci doktorských studijních programů.

S ohledem k zaměření výzkumných programů a personálnímu zastoupení v unikátní badatelsko-vzdělávací základně Přírodovědecké fakulty a Biologického centra AV ČR (působí zde více než 40 vysokoškolsky vzdělaných odborníků z různých oborů chemie včetně biochemie, fyziky/biofyziky, molekulární biologie v příznivé věkové kategorii do 45 let) doplní navazující magisterský studijní obor Biochemie zcela přirozeně již existující obory na PřF JU.