Chemie životního prostředí

Garant: doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.


Navazující magisterský program Chemie, obor Chemie životního prostředí, je koncipován tak, aby poskytl studentům s chemickým bakalářským vzděláním vyšší specializované vzdělání v oblastech chemie souvisejících s životním prostředím. Důraz je kladen nejen na získání teoretických znalostí v této rozsáhlé vědní disciplíně ale též na ovládnutí praktických experimentálních zkušeností, kčemuž má sloužit i poměrně rozsáhlá a kreditově vysoce ohodnocená diplomová práce.