Učitelství chemie pro střední školy

garant: doc. RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D.


Magisterský studijní obor Učitelství chemie pro střední školy navazuje na bakalářský obor Chemie pro vzdělávání a uzavírá přípravu učitelů pro střední školy. Studenti si vedle chemie zapisují druhý aprobační obor podle svého zaměření z bakalářského stupně studia. Absolvent je vzdělán jako učitelchemie pro střední školy s možnou druhou aprobací.