Počty odevzdávaných prací

Věnujte prosím pozornost počtu odevzdávaných prací pro svůj obor.


Kopie vaší práce pro ÚCH by měla být v pevné/papírové veri a ne na CD. Počty prací, které máte odevzdat jsou uvedené níže, všechny tištěné. Všichni studenti oborů Biological Chemistry obhajují na ÚCH.

Studenti obhajující na Ústavu chemie (studenti chemických oborů a obvykle studenti pracující pod vedením školitele z ÚCH) odevzdávají následující počty prací:

Studenti českých bakalářských chemických oborů a Bc. studenti se školitelem z ÚCH (tzn. obhajoba probíhá na ÚCH) Celkově 2 výtisky, žádný v pevné vazbě
Studenti českých magisterských chemických oborů a Mgr. studenti se školitelem z ÚCH (tzn. obhajoba probíhá na ÚCH) Celkově 3 výtisky, žádný v pevné vazbě
   
Studenti bakalářského oboru Biological Chemistry Celkově 2 výtisky, žádný v pevné vazbě
Studenti magisterského oboru Biological Chemistry, kteří obhajují v Českých Budějovicích

Celkově 3 výtisky s titulní stranou dle požadavků JU, žádný v pevné vazbě.

1 výtisk dle požadavků JKU - titulní strana z JKU.

 

 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! Pokud váš školitel požádá o pozdržení zveřejnění vaší práce (maximálně na tři roky) - musíte odevzdat ještě jeden výtisk, který bude zaslán na MŠMT.