Laboratoře

Budweis Single-Molecule Group

Our research group is taking the advantage of living on the border in between biology and physics. We are mostly focused on single-molecule research and we are currently looking for motivated students of all degrees!

Laboratoř strukturní chemie

Laboratoř strukturní chemie se zabývá strukturními studiemi membránových a ve vodě rozpustných makromolekulárních komplexů především s použitím metod rentgenové difrakce. Pomocí této metody se dají určit struktury proteinů na atomárním rozlišení. Poznání struktur proteinů je klíčové při zjišťování a popisu detailního mechanismu biologických procesů nebo vývoji terapeutik.

Laboratoř počítačové chemie

Laboratoř glykobiochemie

Our laboratory focuses on glycobiology of ticks and tick-borne pathogens, as well as protein-saccharide interactions important for the process of tick feeding and infection of tick vector and the vertebrate host. Laboratory members participate on projects studying the glycobiology of other organisms as well.

Laboratoř struktury a funkce proteinů

The Laboratory of Structure and Function of Proteins is a joint laboratory of the Center for Nanobiology and Structural Biology, Institute of Microbiology, Academy of Sciences the Czech Republic and the Faculty of Sciences.

Laboratoř environmentální a analytické chemie

Analýza a fotochemická degradace pesticidů ve sladkovodních systémech, fotochemická oxidace biopolymerů, analytická chemie ve vztahu k životnímu prostředí.