Laboratoř environmentální a analytické chemie

Analýza a fotochemická degradace pesticidů ve sladkovodních systémech, fotochemická oxidace biopolymerů, analytická chemie ve vztahu k životnímu prostředí.


Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.

Prof. RNDr. Jan Tříska, CSc.

Ing, David Kahoun, Ph.D.

Ing. Pavla Fojtíková, Ph.D.

Ing. Gabriela Strnadová

Ing, Josef Vilímek