Bc. a Mgr. práce v naší laboratoři


Currently supervised theses:

KOČOVÁ Pavlína (MSc. thesis) Sledování exprese proteinů v savčích buňkách infikovaných virem klíšťové encefalitidy./Protein expression in mammalian cells infected with tick-borne encephalitis virus. - supervisor

LUDVÍKOVÁ Nikola (MSc. thesis) Antivirotické a antibakteriální účinky biologicky aktivních látek z přírodních zdrojů a jejich potenciální využití proti klíšťaty přenášeným patogenům. - supervisor

MAŠKOVÁ Hana (BSc. thesis) Potenciální antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek./Potential antimicrobial effects of selected natural compounds.  - supervisor

ONDRUŠ Jaroslav (MSc. thesis) Význam fukosylovaných a sialovaných glykanů pro fyziologii klíštěte./The importance of fucosylated and sialylated glycans for tick physiology. - supervisor

VOKURKA Radomír (BSc. thesis) Potenciální antivirotické účinky derivátů přírodních látek proti viru klíšťové encefalitidy/Potential antiviral effects of natural compounds derivatives against the tick-borne encephalitis virus.  - supervisor

ZAVADILOVÁ Hana (MSc thesis) Zviditelnění azid- a alkyn-derivátů v elektronové mikroskopii./Visualization of azide- and alkyne-derivatives in electron microscopy. - supervisor

Defended theses:

KOČOVÁ Pavlína (BSc. thesis) 2014 Identifikace diferenciálně exprimovaných proteinů v savčích buňkách v průběhu infekce virem s využitím bioortogonální chemie (L-azidohomoalaninu)/Identification of newly synthesised proteins in mammalian cells during tick-borne encephalitis infection using bioorthogonal chemistry (L-azidohomoalanine) - supevisor

ZAVADILOVÁ Hana (BSc. thesis) 2014 Detekce a lokalizace fukosylovaných glykanů v klíštěcích buněčných liniích (Ixodes ricinus) s využitím alkynových derivátů fukózy/Detection and localization of fucosylated glycans in tick cell lines (Ixodes ricinus) using alkyne-derivatives of fucose - supervisor

MONDEKOVÁ Helena (BSc. thesis) 2013 Preparation and analysis of the lipoprotein domain from the Hemelipoglycoprotein of the tick Dermacentor marginatus - co-supervisor

URBANOVÁ Rita (BSc. thesis) 2013 Purifikace hemlipoglykoproteinu z hemolymfy klíštěte Dermacentor marginatus/Purification of hemelipoglycoprotein from the hemolymph of the tick Dermacentor marginatus - supervisor

DUPEJOVÁ Jarmila (MSc. thesis) 2011 Hemlipoglykoprotein z hemolymfy klíštěte Dermacentor marginatus: purifikace a biochemická charakterizace/Hemelipoglycoprotein from the hemolymph of the tick Dermacentor marginatus: purification and biochemical characterization - supervisor specialist

DUPEJOVÁ Jarmila Grubhoffer Libor (BSc. thesis) 2008 Izolace a biochemická charakteristika proteinů FREP u klíštete Dermacentor marginatus/Isolation and biochemical characterization of FReP proteins in the tick Dermacentor marginatus - supervisor specialist

FIŠER Miroslav Grubhoffer Libor (MSc. thesis) 2009 Identifikace a biochemická charakterizace lektinu v hemolymfe tří druhu klíštat rodu Rhipicephalus/Identification and biochemical characterization of lectins in the hemolymph of three Rhipicephalus tick species - supervisor specialist

STRNAD Martin Grubhoffer Libor (BSc. thesis) 2010 Interaction of Borrelia burgdorferi spirochetes with the salivary glands of Ixodes ricinus and with tick cells in vitro observed by immunoflurescence microscopy - supervisor specialist

ŠIMONOVÁ (KOHOUTOVÁ) Zuzana Grubhoffer Libor (MSc. thesis) 2012 Určení N-glykomu klíštěte Ixodes ricinus a Dermacentor marginatus; analýza N-glykanů v tkáních klíštěte a jejich porovnání/Determination of N-glycmes of the ticks Ixodes ricinus and Dermacentor marginatus; analysis of N-glycans in tick tissues and their comparison - supervisor specialist

ŠIMONOVÁ (KOHOUTOVÁ) Zuzana Grubhoffer Libor (BSc. thesis) 2008 Sekvenční analýza genomu viru KE, kmen Hypr, v různých pasáéích v hostiteli in vivo/Complete genome sequence analysis of TBE virus, strain Hypr, in different passages in host in vivo - supervisor specialist

ŠUSTROVÁ Karolína Grubhoffer Libor (BSc. thesis) 2008 Kultivace viru KE in vivo v přítomnosti inhibitoru glykosylace: vliv na nukleotidovou sekvenci genů virových proteinů/Cultivation of tick-borne encephalitis virus in the presence of inhibitor of glycosylation: Its effects on nucleotide sequence of genes encoding viral proteins - supervisor specialist

WALNEROVÁ Adriana Grubhoffer Libor (BSc. thesis) 2010 Cloning of the gene coding for Outer surface protein C form the Lyme borreliosis spirochete - supervisor specialist

JONÁKOVÁ Martina (BSc. thesis) 2009 Identifikace glykoproteinů přítomných ve vzorcích spirochet Lymské boreliózy, Borrelia burgdorferi s.l./Identification of glycoproteins in samples of the CB53 isolate of the spirochete, Borrelia burgdorferi s.l. - supervisor

JANOWICZ Ania (international student, University of Glasgow) 2008 Tick-borne encephalitis (TBE) virus: recombinant envelope protein E and its putative receptor(s) - supervisor (with Prof. Libor Grubhoffer)

Potenciální antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek.